Friday, June 8, 2012

Perhubungan antara KILANG dan PEKERJA


sumber: http://www.petrotechnics.com/what-we-do/solutions/

The Plant, the People and the Interaction

Dimana-mana organisasi yang melibatkan industri berbahaya terdapat 3 elemen utama:
1. Plant
2. People (Pekerja)
3. Interaksi diantara pekerja dan plant = Risiko Operasi.
Oleh kerana itu, interaksi diantara pekerja dan plant mereka bekerja akan menjana perkara berikut:
  • sebab berlakunya insiden
  • penyebab kedua kematian
  • faktor utama didalam insiden keselamatan proses (Process Safety).

No comments:

Post a Comment